Trường hợp nào dưới đây thuộc thể lệch bội? 

A.

Tế bào sinh dưỡng mang 3 NST thuộc 1 cặp NST nào đó.

B.

Tế bào giao tử mang 2n NST.

C.

Tế bào giao tử mang n NST.

D.

Tế bào sinh dưỡng mang 2 NST thuộc 1 cặp NST nào đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A là dạng thể tam nhiễm thuộc đột biến lệch bội, B là dạng đa bội, C là dạng đa bội hoặc dạng lưỡng bội, D là dạng lưỡng bội.

Vậy đáp án là A      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.