Trường hợp nào sau đây được gọi là u ác tính?

A.

Tế bào của khối u tách ra, di chuyển vào máu, tạo ra nhiều u khác.

B.

Khối u sưng, nóng, đỏ, đau.

C.

Tế bào của khối u không bị tách ra, không di chuyển vào máu nhưng điều khiển tạo khối u khác ở xa hơn.

D.

Khối u hình thành ở vị trí khó giải phẫu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tế bào của khối u tách ra, di chuyển vào máu, tạo ra nhiều u khác.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...