Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen?  

A.chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n.
B.bò tạo ra nhiều hoocmôn sinh trưởng, năng suất thịt và sữa đều tăng
C.cây đậu tương có mang gen kháng thuốc diệt cỏ
D.cà chua bị bất hoạt gen gây chín sớm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích: Trường hợp không được xem là sinh vật biến đổi gen là : A Đây là đột biến tự đa bội 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.