Trường hợp nào sau đây là ví dụ về sự đa hình của quần thể?

A.

Nhiều loài thực vật có họ hàng gần thường có nhu cầu khác nhau về kiểu đất hay điều kiện khí hậu.

B.

Các con thỏ sống ở vùng lạnh thường có tai nhỏ hơn các con thỏ cùng loài sống ở vùng nóng.

C.

Các con chim đực trang trí tổ để thu hút các con cái cùng loài.

D.

Sư tử biển có các chân chèo giúp chúng bơi lội tốt ở dưới nước nhưng lại khó khăn khi di chuyển trên cạn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các con thỏ sống ở vùng lạnh thường có tai nhỏ hơn các con thỏ cùng loài sống ở vùng nóng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.