Trường hợp nào sau đây thuộc vi phạm hành chính?

A.

Công ty A nộp thuế muộn so với thời gian quy định.

B.

Bà C không thực hiện đúng hợp đồng thuê nhà.

C.

Anh H tuyên truyền chống phá Nhà nước.

D.

Anh B không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong cơ quan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: A. Công ty A nộp thuế muộn so với thời gian quy định. - Vi phạm hành chính

B. Bà C không thực hiện đúng hợp đồng thuê nhà. -Vi phạm dân sự

C. Anh H tuyên truyền chống phá Nhà nước. - Vi phạm hình sự

D. Anh B không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong cơ quan- Vi phạm kỷ luật

Vì vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.