Trường THPT Sao Mai đã vận động công ty Tia Chớp tài trợ cho cuộc thi “Sáng tạo trẻ” do nhà trường tổ chức được 70 triệu đồng. Việc làm đó đã thực hiện phương hướng nào của chính sách giáo dục và đào tạo?

A.

Công bằng xã hội trong giáo dục.        

B.

Tăng cường hợp tác quốc tế.

C.

Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.        

D.

Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Trường THPT Sao Mai đã vận động công ty Tia chớp tài trợ cho cuộc thi “ Sáng tạo trẻ” do nhà trường tổ chức được 70 triệu đồng. Việc làm đó đã thực hiện phương hướng: Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

Vì vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...