Truyện ngắn "Rừng xà nu" được sáng tác:

A.

Trong thời kì kháng chiến chống Pháp

B.

Năm 1955 khi đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam

C.

Năm 1971, thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước

D.

Năm 1965 khi đế quốc Mỹ bắt đầu đổ quân ồ ạt vào miền Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1965 khi đế quốc Mỹ bắt đầu đổ quân ồ ạt vào miền Nam

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.