Truyện "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Thi được kể :

A.

Qua lời kể trực tiếp của tác giả

B.

Qua dòng hồi tưởng của Việt lúc bị thương

C.

Qua lời kể của Chiến

D.

Qua lời kể của chú Năm

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Qua lời kể của chú Năm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.