Từ 6 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số gồm 5 chữ số khác nhau?                         

A.

A. 120

B.

B. 192

C.

C. 312

D.

D. 216

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Giả sử số đó là img1. Trường hợp 1: img2 chọn img3img4 cách img5img6 số thỏa mãn Trường hợp 2: img7 chọn img8 có 4 cách chọn, chọn img9img10 cách img11img12 cách Do đó có img13 số thỏa mãn.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.