Từ 6 số: 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được số các số có 3 chữ số khác nhau là

A.

120.

B.

100.

C.

48.

D.

52.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi số cần tìm là x=abc.

Để lập được x ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Chọn a: 5 cách.

+ Bước 2: Chọn b: 5 cách.

+ Bước 3: Chọn c: 4 cách.

Vậy có tất cả 5.5.4=100 số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.