Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 2?                         

A.

A. 1216 số

B.

B. 1120 số

C.

C. 1344 số

D.

D. 1326 số

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Chữ số cuối có 3 cách chọn. 3 chữ số còn lại có 7.8.8 cách chọn. Vậy có 3.7.8.8 = 1344 số.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...