Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau?                         

A.

A. 240

B.

B. 160

C.

C. 156

D.

D. 752

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

HD: Gọi số cần tìm có dạng img1 với img2  TH1: Với img3 khi đó a có 5 cách chọn, b có 4 cách chọn và c có 3 cách chọn img4 có 5.4.3 = 60 số. TH2: Với img5, khi đó d có 2 cách chọn, a có 4 cách chọn, b có 4 cách chọn và c có 3 cách chọn img6 có 2.4.4.3 = 96 số. Vậy có tất cả 60 + 96=156 số cần tìm.

 

Đáp án đúng là  C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...