Từ các chữ số img1, img2, img3, img4, img5 có thể lập được bao nhiêu số gồm img6 chữ số khác nhau và không chia hết cho img7?         

A.

72.

B.

120.

C.

54.

D.

69.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Gọi số cần tìm dạng: img1, img2. ·        Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau: img3 img4 số. ·        Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5: img5 img6 ·        Vậy số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau không chia hết cho 5 là: img7 số.   Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.