Từ các chữ số img1img2; img3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có img4 chữ số khác nhau đôi một?          

A.

8.

B.

6.

C.

9.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Mỗi cách sắp thứ tự ba số img1; img2; img3cho ta img4 số tự nhiên có img5chữ số khác nhau đôi một. Vậy số các chữ số thỏa yêu câu bài toán là img6 cách. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.