Từ chỉ chức vụ của giáo viên trong nhà trường là :

A.

hiệu trưởng, hiệu phó

B.

hiệu trưởng, lớp trưởng

C.

hiệu phó, lớp phó

D.

lớp trưởng, lớp phó

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.