Tứ diện img1 có bao nhiêu cạnh?  

A.

4

B.

6

C.

8

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1 

Hình tứ diện có 6 cạnh.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...