Tụ điện có thể cho dòng điện :

A.

Một chiều đi qua

B.

Xoay chiều đi qua

C.

Cà dòng xoay chiều và một chiều đi qua

D.

Không cho dòng điện nào đi qua

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...