Từ độ cao 1 m so với mặt đất người ta ném một vật thẳng đứng lên trên với vận tốc 10 m/s. Lấy img1. Độ cao cực đại mà vật đạt được là: 

A.

4 m.

B.

5 m.

C.

6 m.

D.

10 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1: Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Vị trí 1: tại độ cao img1, vận tốc img2. Cơ năng        của vật: img3 Vị trí 2: độ cao cực đại h2, vận tốc vật khi đó bằng 0. Cơ năng của vật: img4 Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: img5 img6 Chọn C. Cách 2: Chọn gốc thế năng tại vị trí ném vật (độ cao 1 m so với mặt đất). Vị trí 1: độ cao bằng 0, vận tốc img7. Cơ năng vật: img8 Vị trí 2: độ cao h, vận tốc bằng 0. Cơ năng vật: img9 Theo định luật bảo toàn cơ năng: img10 Đó là độ cao so với vị trí chọn làm gốc thế năng (cách mặt đất 1 m) do đó vị trí cực đại này cách mặt đất img11  

CHỌN  C 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.