Từ “khoẻ” trong câu “Uống cốc nước mát, chị ấy thấy khoẻ cả người.” có nghĩa là :

A.

cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

B.

cơ thể ở trạng thái bình thường.

C.

cơ thể trên mức bình thường.

D.

cơ thể ở trạng thái khỏi bệnh, không còn ốm đau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.