img1Từ một miếng bìa hình vuông có cạnh bằng 5, người ta cắt 4 góc bìa 4 tứ giác bằng nhau và gập lại phần còn lại của t m bìa để được một khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng x (xem hình vẽ bên). Nếu chiều cao khối chóp tứ giác đều này bằng img2 thì x bằng?

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hình chóp tứ giác đều đỉnh S, O là tâm đáy.

M là trung điểm một cạnh đáy.

img1 

Theo bài, img2.

Vậy đáp án đúng là B.

 

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.