img1Từ một miếng sắt tây hình tròn bán kính R, ta cắt đi một hình quạt và cuộn phần còn lại thành một cái phễu hình nón. Số đo cung của hình quạt bị cắt đi phải là bao nhiêu độ (tính xấp xỉ) để hình nón có dung tích lớn nhất.  

A.

 img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Xét hình nón được tạo thành, có độ dài đường sinh bằng img1  Gọi img2 là số đo cung của hình quạt bị cắt đi, khi đó độ dài cung bị cắt là img3  Và L chính là chu vi đường tròn đáy của hình nón img4  Vậy thể tích khối nón là: img5 với img6  Ta có img7 img8 Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi img9 img10   img11

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.