Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là 4m x 20m, người ta gò tấm tôn đó thành một thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 4m (theo hình vẽ mô tả). Tính thể tích của thùng đựng nước tạo thành.

A.

$100\pi(m^3)$

B.

$100\pi(m^3)$

C.

$\frac{100}{\pi}(m^3)$

D.

$\frac{400}{\pi}(m^3)$

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Ta có, khôi trụ tạo thành có chiều cao $h=4m$. Chu vi đường tròn đáy $C=20=2\pi$$r$ ($r$ là bán kính đường tròn đáy)$\Rightarrow$$r=\frac{10}{\pi}$. Vậy thể tích của thùng đựng nước tạo thành là $V=\pi$$r^2h=\frac{400}{\pi}(m^3)$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.