Từ năm 1945 đến năm 1954 kẻ thù chung của nhân dân ba nước Đông Dương là

A.

         Anh.

B.

         Pháp.

C.

         Mĩ.

D.

         Hà Lan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk trang 26, 27, suy luận. Cách giải: Ngay sau năm 1945, thực dân Âu – Mĩ lại quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á. Nhân dân các nước lại phải tiến hành kháng chiến chống xâm lược. - Đối với Lào: tháng 3-1946, thực dân Pháp quay trở \'6Cại xâm lược Lào. - Đối với Campuchia: đầu tháng 10 – 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. - Đối với Việt Nam: đêm 22 rạng sáng ngày 23-9-1945, thực dân Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Phương pháp: Sgk trang 26, 27, suy luận. Cách giải: Ngay sau năm 1945, thực dân Âu – Mĩ lại quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á. Nhân dân các nước lại phải tiến hành kháng chiến chống xâm lược. - Đối với Lào: tháng 3-1946, thực dân Pháp quay trở \'6Cại xâm lược Lào. - Đối với Campuchia: đầu tháng 10 – 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. - Đối với Việt Nam: đêm 22 rạng sáng ngày 23-9-1945, thực dân Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai.          

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.