Từ năm 1946 đến năm 1980 đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những hiến pháp năm nào?

A.

1946; 1959; 1980.

B.

1946; 1976; 1980.

C.

1946; 1960; 1980.

D.

1946; 1975; 1980.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1946; 1959; 1980.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.