Từ năm 1979 đến cuối thập niên 80 của thế kỉ XX, mối quan hệ Việt Nam với ASEAN là quan hệ đối đầu do:         

A.

Tác động của Chiến tranh lạnh.

B.

Tình hình ba nước Đông Dương luôn căng thẳng.

C.

Vấn đề Campuchia.

D.

Việt Nam chưa thực hiện chính sách đối ngoại mở cửa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...