Từ năm 1983 đến năm 1991, kinh tế Mĩ có đặc điểm nào dưới đây?

A.

 Khủng hoảng, suy thoái.          

B.

Phát triến nhanh chóng.

C.

Phát triển không ổn định.

D.

 Phục hồi và phát triển trở lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 45 Cách giải: Từ năm 1983, kinh tế Mĩ bắt đầu phục hồi và phát triển trở lại. Tuy vẫn là nước đứng đầu thế giới về sức manh kinh tế - tài chính nhưng tỉ trọng của kinh tế Mĩ trong nền kinh tế thế giới giảm sút nhiều so với trước. Đáp án đúng là D!            

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...