Từ nào dưới đây có nghĩa chỉ tình trạng yên ổn, không có chiến tranh ?

A.

Hòa bình

B.

Hòa hoãn

C.

Hòa hiệp

D.

Hòa đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.