Từ nào dưới đây viết đúng chính tả ?

A.

Lần lượt

B.

Tiêu diệc

C.

Trắng muốc

D.

Tuốc lúa

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 - Giữ lấy màu xanh - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.