Từ nào sau đây có nghĩa là vui sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu ?

A.

Đồng cam cộng khổ

B.

Đồng sàng dị mộng

C.

Đồng hành

D.

Đồng đội

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...