Từ ngày 30-4 đến ngày 30-6-1970......

A.

Quân đội Việt Nam cá sự phối hợp của quân Lào đã đập tan cuộc hành quân mang tên 'Lam Sơn 719' của quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B.

Quân đội Việt Nam có sự phối hợp của quân dân Campuchia đã đạp tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C.

Quân ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị,Tây Nguyên,Đông Nam Bộ.

D.

Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã họp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quân đội Việt Nam có sự phối hợp của quân dân Campuchia đã đạp tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.