Từ ngữ chỉ người làm việc trong trường học là :

A.

giáo viên, học sinh, bảo vệ

B.

kế toán, thủ thư, công an

C.

hiệu trưởng, giáo viên, thư kí

D.

bác sĩ, công nhân, lao công

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.