Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả ?
Trên trời có giếng nước trong
Con kiếng chẳng lọt, con ong chẳng vào

A.

Con kiếng

B.

Giếng nước

C.

Con ong

D.

Trên trời

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.