Từ nguồn điện U = 6200 (V), điện năng được truyền trên dây đến nơi tiêu thụ. Điện trở của dây dẫn có giá trị R = 10(Ω). Biết rằng công suất tại nơi tiêu thụ là 120 (kW) và công suất hao phí trên dây nhỏ hơn công suất tại nơi tiêu thụ. Hiệu suất của quá trình truyền tải trên là:

A.

0,9.

B.

0,98.

C.

0,8.

D.

 0,87.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Trong quá trình truyền tải thì công suất của nguồn bằng tổng công suất hao phí trên đường dây và công suất nơi tiêu thụ: img1. + Với I1 = 600 A, công suất hao phí trên dây là img2W (loại). + Với I2 = 20 A, công suất hao phí trên dây img3W. Hiệu suất của quá trình truyền tải img4.  

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.