Từ những năm 60, 70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN phải chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu là chủ đạo là do

A.

         các tầng lớp nhân dân trong nước biểu tình phản đối, đề nghị thay đổi.

B.

         tác động của cuộc Chiến tranh lạnh lan rộng đến khu vực.

C.

         chiến lược kinh tế hướng nội bộc lộ nhiều hạn chế, cần phải thay đổi.

D.

         cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược của nhân dân ba nước Đông Dương đã kết thúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 29, suy luận Cách giải: Chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN sau khi thực hiện bộc lộ những hạn chế sau: - Thiếu nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ. - Chi phí cao dẫn tới tình trạng thua lỗ. - Tệ tham nhũng, quan lieu phát triển. - Đời sống nhân dân lao động khó khăn. - Chưa giải quyết được mối quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hội. Xuất phát từ những hạn chế đó của chiến lược kinh tế hướng nội, từ những năm 60-70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại). => Từ những năm 60-70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN phải chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại xuất phát từ những hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội        Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...