Từ phương trình img1, nếu ta đặt img2 thì giá trị của img3 nhận được là:         

A.

img1 hoặc img2

B.

img1 hoặc img2

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đặt img1 Phương trình trở thành img2. img3   

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...