Từ sau cuộc cải cách năm 1892, tòa án, quân đội, trường học ở Xiêm đã đuợc tổ chúc lại theo mô hình của:

A.

 Mĩ.

B.

 Châu Âu.

C.

 Đức.

D.

 Nhật Bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 25. Cách giải: Năm 1892, Ra-ma V đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu các nước phương Tây về hành chính, tài chính, quân sự, giáo dục, ... tạo cho nước Xiêm một bộ mặt mới, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.        Đáp án đúng là B!      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.