Từ Tâý Bắc, địch có thể uy hiếp khu vực nào?

A.

Việt Bắc.

B.

Thượng Lào.

C.

Liên khu III.

D.

Trung du Bắc Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Việt Bắc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.