Từ thông qua một khung dây phụ thuộc vào:

A.

Từ trường B xuyên qua khung.

B.

Góc giữa từ trường B và pháp tuyến n.

C.

Diện tích S của khung dây.

D.

Từ trường B xuyên qua khung, góc giữa từ trường B và pháp tuyến n, diện tích S của khung dây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ trường B xuyên qua khung, góc giữa từ trường B và pháp tuyến n, diện tích S của khung dây.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.