Từ thông qua một vòng dây dẫn là img1 . Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là ?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Ta có: img1, mà img2 img3 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.