Tú Xương gửi gắm tâm sự gì qua hai câu luận "Một duyên hai nợ âu đành phận/ Năm nắng mười mưa dám quản công" trong bài Thương vợ?

A.

Sự biết ơn của ông Tú đối với công lao của bà Tú.

B.

Tình yêu chung thủy của ông đối với người vợ của mình.

C.

Sự trân trọng của ông đối với tấm lòng và đức độ của bà Tú.

D.

Sự trân trọng của ông đối với tình yêu chung thủy của bà Tú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự trân trọng của ông đối với tấm lòng và đức độ của bà Tú.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.