Tuấn đá bóng lúc mấy giờ?

A.

4 giờ 30 phút

B.

6 giờ 20 phút

C.

6 giờ 4 phút

D.

4 giờ 6 phút

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đồng hồ chỉ 4 giờ 30 phút, do đó Tuấn đi đá bóng lúc 4 giờ 30 phút.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...