Tuần lễ cấp cao Apec 2017 (06 - 11/11/2017) diễn ra tại thành phố nào của Việt Nam?

A. Nha Trang
B. Đà Nằng
C. Thủ đô Hà Nội
D. TP. Hồ Chí Minh
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Tuần lễ Cấp cao Apec 2017 (06 - 11/11/2017) diễn ra tại thành phố Đà Nằng - Việt Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPT Quốc gia môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.