Tung hai con súc sắc 3 lần độc lập với nhau. Tính xác suất để có đúng một lần tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc bằng 6. Kết quả làm tròn đến 3 ba chữ số ở phần thập phân)        

A.

0,120.

B.

0,319.        

C.

0,718.        

D.

0,309.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Khi gieo hai con súc sắc trong một lần gieo thì có tất cả 36 khả năng có thể xảy ra. Gọi A là biến cố:“Có đúng một lần gieo tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc bằng 6” Ta có: 6=1+5=5+1=2+4=4+2=3=3. Khi gieo hai con súc sắc trong cùng một lần gieo thì xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc bằng 6 là img1  và xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc không bằng 6 là img2  Vậy xác suất cần tìm là: img3   

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...