Tưởng Giới Thạch chính thức phát động cuộc nội chiến chống Đảng Cộng sản khi nào?

A.

Ngày 20 - 7 - 1946.

B.

Ngày 20 - 7 - 1949.

C.

Ngày 23 - 4 - 1949.

D.

Ngày 23 - 7 - 1948

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 20 - 7 - 1946.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.