Tướng nào của Pháp chủ chương mở cuộc hành quân với quy mô lớn đánh lên Việt  Bắc vào năm 1947? 

A.

Đácgiăngliơ

B.

Bôlaéc

C.

Rơve

D.

Đờ lát đơ tát xi nhi

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bôlaéc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...