Từ phương trình img1, và img2ta tìm được img3 có giá trị bằng:  

A.

A:  img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều kiện img1. Ta có  img2  img3  Đặt img4 Phương trình trở thành img5 img6  Mà  img7  img8.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.