Tuy không có các bãi cá lớn, nổi tiếng, nhưng tất cả các tỉnh của Bắc Trung Bộ đều có khả năng phát triển nghề cá biển là do?

A. Nhiều vũng, vịnh, đầm, phá.
B. Đường bờ biển dài.
C. Tất cả các tỉnh đều giáp biển.
D. Người dân có nhiều kinh nghiệm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.