Ưu điểm của tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa so với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa ?

A.

Tiêu hóa được thức ăn có kích thước lớn hơn

B.

Tiêu hóa ngoại bào nhờ enzyme

C.

Tiêu hóa nội bào trên thành túi tiêu hóa

D.

Tiếp tục tiêu hóa nội bào

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

So với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì động vật có túi tiêu hóa có ưu điểm: Tiêu hóa được thức ăn có kích thước lớn hơn.   

Vậy đáp án là A      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...