Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất trong:

A.

Lai khác loài.

B.

Lai khác dòng.

C.

Lai khác thứ.

D.

Lai khác chi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lai khác dòng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...