Vai trò của chọn lọc tự nhiên trong sự hình thành tế bào sơ khai:

A.

tế bào có khả năng trao đổi chất và năng lượng, phân chia và duy trì thành phần hoá học thích hợp thì tồn tại và nhân rộng.

B.

tế bào nào hình thành các đặc điểm thích nghi thì tồn tại.

C.

tế bào nào có sự phối hợp các đơn phân hữu cơ để tạo nên cơ chế sao và dịch mã thì phát triển.

D.

các phân tử lipit kị nước tạo lớp màng bao bọc các đại phân tử hữu cơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tế bào có khả năng trao đổi chất và năng lượng, phân chia và duy trì thành phần hoá học thích hợp thì tồn tại và nhân rộng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.